• tina-banderoll-om

Om

 fjäril start

Jag har under åren 2010-2020 fått uppleva en resa i inre kunskap, som helt igenom för mig till de esoteriska och teosofiska överfysiska kunskaperna. Hur jag överbevisats gång efter annan att vi har olika dimensionella världar runt oss som vi inte ser om vi inte riktar vårt fokus inåt och börjar lära känna läran kring de överfysiska existenserna. Dessa existerar verkligen. Jag har fått bevisen. Det kan även du få. Den resan börjar hos dig och pusslet kan du lägga på 10 år, precis så som den gamla läran säger.
Jag är ödmjukt tacksam att jag vågade påbörja den resan. Den har nu lämnat mig helt öppen för världens alla nyckfullheter och skapat förståelse till allt jag så här långt fått se, känna, höra och lukta mig till. Vårt sinne, vår uratom och vår personlighet är helt klart under utveckling för högre vishet och kärleksfull enhet. Under dessa 10 år har jag utforskat olika delar i läran. Jag fick börja resan i blindo utan kunskap. Detta för att lära mig förstå helheter och många perspektiv på en och samma sak. Livets cykliska mönster. 2017 fick jag facit och under 2 år började jag lägga in livets skeenden till facit. Ett enormt resultat. Avslutet på min resa mynnandes ut i en egen undersökning med 50 personer som fick genomföra en uppgift genom ett verktyg som heter Livslinjen. Utifrån den uppgiften kunde jag läsa ut människans Ebb och Flod individuellt och i det lilla livsårens perspektiv men också lägga in rörelsemönster i det stora kosmiska perspektivet. Allt låg i ett vackert synkroniserat mönster med min egen lära som grund i detta liv.
Vårt rörelsemönster om 7 år är enastående. Vi gör en cyklisk inlärningsrunda under 49 år 7 X 7 = 49 år. Precis lika många år som det finns dimensionella världar i vårt solsystem.
I mitt liv fick detta rörelsemönster en synlig effekt då jag från min andliga input 2010 efter mammas sjukdom, till året 2017 då den stora branden kom och tog bort allt skapat material  just speglade ett 7 års varv. 2017 var jag också på mitt 50 åriga livs varv. Nytt skulle in och slutprov göras. Vilket blev den undersökning som syr ihop allt jag själv upplevt. En resa i ett fantastiskt samarbete mellan människan och överfysiska livsbevis.
Du kan läsa den slutliga undersökningen under fliken böcker
12 egenskaper har spelat schack med alla mina lager av fysiska, emotionella/känslomässiga, mentala, kausala och eteriska skyddsmurar eller bojor jag burit på, enbart för att skapa en bild kring mina egna beteendemönster.

Det var mönster som hämmade min äkta ton. Resan har varit en hissnande erfarenhet.

Mötet med mitt inre var påfrestande, men det var också det som krävdes för att jag skulle se och förstå, läka och förlåta, acceptera och släppa taget om saker eller beteenden fullt ut.

En del har fått möta hårdare slag i livet och en grupp av personer som jag vet ofta kämpar i livet, är de som har ett högkänsligt karaktärsdrag, HSP – Highly Sensitive Person.

De är personer som tar in omgivningen runt sig på ett högre plan. De saknar vårt naturliga filter som skyddar oss från yttre brus och klarar därför inte av att selektera bort olika delar som de möter under dagens alla intryck. Detta påverkar sinnet djupt. Nervsystemet går på högvarv.

Det finns också en anledning till varför vissa har fötts med karaktärsdraget. De har en given plats där den extra känsligheten är en resurs och tillgång.

Allt följer en härlig dans i livsmönstret och den som ser och förstår sig själv, den som verkligen vill lära känna sig själv kommer också inse och förstå att så hänger det ihop.

För mig var min naturliga nyfikenhet min drivkraft. Min nyfikenhet har sökt förklaringar och jag gjorde valet att börja nosa på mitt eget varande.

Allt som vuxit fram under dessa år har kommit till mig per automatik. I detta läge är en total närvaro i ”här och nu” nödvändig.

Processen landade också i att jag den 26 maj 2016 satte ett nytt namn på mitt företag.

Human in Soul Process

För det är precis detta livets utveckling handlar om. Att du låter dig komma närmare dig själv där du inom dig kan ta dig igenom alla dina nödvändiga processer. Här behöver du kunskap, här behöver du blir medveten om ditt beteendemönster.

Jag är av den anledningen främst en kreatör, mentor och författare som vet att om jag står still i mitt växande så sker en form av degenerering inom mig.

Ditt jobb är med andra ord att expandera och utveckla dig själv.

Hur kan jag hjälpa dig?

Jag skapar kunskap för inre växande genom föreläsningar, kurser, workshops, mentorsamtal och böcker som innehåller nyttiga verktyg. Jag var med i SFH’s styrelse – Sveriges Förening för Högkänsliga SFH, som PR och Programansvarig. Högkänslighet är mer känts genom begreppet HSP- Highly Sensitive Person under 2 års tid.

Jag är utbildad professionell coach och har under åren stärkt personer och organisationer inom företagande, ledarskap, teamledarroller, försäljning och personlig utveckling. Intresset för det professionella coachyrket ledde mig till att vara aktiv inom den Internationella bransch organisationen ICF International Coach Federation och blev invald i ICF Sverige’s styrelse under åren 2008-2010. Jag har även nominerats av ALMI Väst till gruppens mentor 2010. Både min adept ”Hjälpredan AB – butik och & webbshop inom handikappshjälpmedel” och jag själv som mentor vann i vår grupp (1 av 8 grupper).

Oktober 2012 tog första boken sin form ”Hitta din plats, andas in” som publicerades 2012-12-12. 8 år senare, oktober 2020 genomförde jag en undersökning kring det stora och små kopplingar runt människan och de kosmiska rörelsemönstret i ebb och flod. Vilken blev publik 12-12-2020.

Allt följer ett härligt synkroniserat mönster. Detta är jag tacksam över att fått förmånen att utforska.
Jag hjälper inte bara högkänsliga personer till inre kraft och starkare medvetenhet, utan alla som vill gå vägen att utveckla sig själva. Främst brinner jag för att se dig och din inre styrka! Jag vet att du har otrolig talang och styrka.
Våga möt den!

fjäril avslut

  • bottom1