• tina-banderoll-om

Om

 fjäril start

Jag grundade MOL Moment Of Life – Way Of Living 2006 som under 10 år har verkat som en plattform i att skapa en inre struktur för människans potential och komma närmare sig själv genom alla känslomässiga, mentala, kausala och eteriska aspekter vi som människor bär runt oss i vårt existensiella varande.

Under dessa år har jag arbetat fram konkreta verktyg som hjälper dig att skapa starka insikter om vem du i grunden är och var eller om, din balans, harmoni och inre kraft behöver läkning, både som människa och i ditt agerande mot allt du möter i livet. Framför allt mötet med dig själv.
10 års experimenterande i livet, medvetet och icke medvetet, har givit mig själv svaret på vem jag är och varför jag är här. Så för mig var det logiskt att se den 10 åriga cykeln sluta sig och öppna upp för en ny cykel. Den 17 maj 2016 insåg jag att MOL gjort sitt.

Jag insåg också att jag själv gått vägen jag behövde gå för att se och förstå mig själv på djupet.

Insikten har sedan lagt grunden för att forma om mitt koncept och mitt skapande till det jag ser att jag blivit bra på, att lyfta andra människor till sin högre vishet och inre kraft.

Den vet jag att även du har inom dig.

12 egenskaper har spelat chack med alla mina lager av fysiska, emotionella/känslomässiga, mentala, kausala och eteriska skyddsmurar eller bojor jag burit på, enbart för att skapa en bild kring mina egna beteendemönster.

Det var mönster som hämmade min äkta ton. Resan har varit en hissnande erfarenhet.

Mötet med mitt inre var påfrestande, men det var också det som krävdes för att jag skulle se och förstå, läka och förlåta, acceptera och släppa taget om saker eller beteenden fullt ut.

En del har fått möta hårdare slag i livet och en grupp av personer som jag vet ofta kämpar i livet, är de som har ett högkänsligt karaktärsdrag, HSP – Highly Sensitive Person.

De är personer som tar in omgivningen runt sig på ett högre plan. De saknar vårt naturliga filter som skyddar oss från yttre brus och klarar därför inte av att selektera bort olika delar som de möter under dagens alla intryck. Detta påverkar sinnet djupt. Nervsystemet går på högvarv.

Det finns också en anledning till varför vissa har fötts med karaktärsdraget. De har en given plats där den extra känsligheten är en resurs och tillgång.

Allt följer en härlig dans i livsmönstret och den som ser och förstår sig själv, den som verkligen vill lära känna sig själv kommer också inse och förstå att så hänger det ihop.

För mig var min naturliga nyfikenhet min drivkraft. Min nyfikenhet har sökt förklaringar och jag gjorde valet att börja nosa på mitt eget varande.

Allt som vuxit fram under dessa 10 år har kommit till mig per automatik. I detta läge är en total närvaro i ”här och nu” nödvändig.

Processen landade i att jag den 26 maj 2016 satte ett nytt namn på mitt företag.

Human in Soul Process

För det är precis detta livets utveckling handlar om. Att du låter dig komma närmare dig själv där du inom dig kan ta dig igenom alla dina nödvändiga processer. Här behöver du kunskap, här behöver du blir medveten om ditt beteendemönster.

Jag är av den anledningen främst en kreatör, mentor och författare som vet att om jag står still i mitt växande så sker en form av degenerering inom mig.

Ditt jobb är med andra ord att expandera och utveckla dig själv.

Hur kan jag hjälpa dig?

Yrkeserfarenheter jag har är att jag driver eget företag. Jag skapar kunskap för inre växande genom föreläsningar, kurser, workshops, mentorsamtal och litterära verk. Jag är med i SFH’s styrelse – Sveriges Förening för Högkänsliga SFH, som PR och Programansvarig. Högkänslighet är mer känts genom begreppet HSP- Highly Sensitive Person.

Jag är utbildad professionell coach och har under åren stärkt personer och organisationer inom företagande, ledarskap, teamledarroller, försäljning och personlig utveckling. Intresset för det professionella coachyrket ledde mig till att vara aktiv inom den Internationella bransch organisationen ICF International Coach Federation och blev invald i ICF Sverige’s styrelse under åren 2008-2010. Jag har även nominerats av ALMI Väst till gruppens mentor 2010. Både min adept ”Hjälpredan AB – butik och & webbshop inom handikappshjälpmedel” och jag själv som mentor vann i vår grupp (1 av 8 grupper).

Oktober 2012 skrevs boken ”Hitta din plats, andas in” som publicerades 2012-12-12. Den bygger på 3 av våra viktigaste organ: Öga, Hjärta och Hjärna och är en av de första svenska arbetsböcker för högkänsliga, HSP – Highly Sensitive Person. Jag är även en av författarna till boken ETT & JAG som är en reflektionsbok om medvetenhetsutveckling och att gå vägen mot inre kunskap. Min tredje bok kom ut den 20 maj 2015 och handlar om att hitta din äkta och sanna balans. Boken heter Mitt sanna JAG och belyser egenskaper och energier av olika slag som får dig att bli balanserad inom dig själv. Jag har skapat e-kursen Jag hittar min plats, jag andas ut, som är en 12 veckors resa för deltagare att möta sitt eget beteendemönster i 12 egenskaper där du mäter din balans, harmoni och inre kraft i dessa egenskaper. Jag har även skrivit artiklar till webbsidan HSP Sverige och driver gillasidorna på Facebook: Hitta din plats, andas in, ETT & JAG, Human in Soul Process och Emotionell läkning. Jag har även hand om den slutna Facebook gruppen Human in Soul Process och Hitta din plats, andas in (arbetsgrupp för de som har boken med samma namn) för högkänsliga personer.

Bok nummer fyra, Jag hittar min plats, jag andas ut. släptes 2017-03-17 och E-kursen med samma namn har sitt ursprung ur denna bok.

Jag hjälper inte bara högkänsliga personer till inre kraft och starkare medvetenhet, utan alla som vill gå vägen att utveckla sig själva. Främst brinner jag för att se dig och din inre styrka! Jag vet att du har otrolig talang och styrka.
Våga möt den!

fjäril avslut

  • bottom1