• tina-banderoll-mentor
  • Hem
  • Mentorsamtal

Mentorsamtal

MENTOR eller COACHSAMTAL vad behöver du

Sagt om samtal

”Tina var ett viktigt stöd när jag precis hade startat eget och hade svårt att finna min plats i säljrollen. På anmärkningsvärt kort tid pekade hon ut mina styrkor, och fick mig att lyfta mina svagheter, så att jag fann en naturlig säljidentitet och blev bekväm med tanken och processen att sälja. Med sitt verktyg GRILA la hon grunden för att jag också i framtiden har en stabil process att falla tillbaka på, som ett slags säljarfacit. Jag är ändå mest imponerad av hennes förmåga att lyfta fram säljaren ur det som naturligt är jag. Resultatet blev en säljidentitet som är säker på vad som ska göras, och som känns helt ”sömlös” och i samklang med resten av mig. Callisto 2010

” Tina tar bakvägar in. Hon sätter perpektiv på saker och ting. Detta är ett perpektiv hon har gett mig i våra samtal och genom boken, som har varit väldigt nyttigt för mig! Jag har insett att det handlar inte om att ändra beteenden, det handlar om att sluta med vissa beteenden! Och det kan jag inte göra förrän jag vet vart de kommer ifrån, vart de bor i kroppen och hur de uppkom. Annars brukar jag bara ersätt ett beteende med nåt annat och jag hamnar i loopar med beteenden som sedan är svåra att bryta. Jag har gått hos många psykologer och lärt mig ”passa in” i samhället bra! Men inte att passa in som JAG! Och egentligen, VEM är det som ska ta plats om inte JAG vet vem jag är? Jag känner att jag för första gången startade i rätt ände när jag köpte böckerna och började gå på samtal hos Tina. Vi pratade om varför jag gjorde si och så, och sedan pratade vi om hurvida JAG ville fortsätta göra detta, om jag stod bakom vad jag gjorde i livet, vart mina värderingar låg. Och jag insåg hur mycket tid och energi jag lagt på att göra sånt jag inte ville göra. Och hur jag ska fokusera den energin till att förverkliga mig själv istället! Börja leva liksom! Tina är så otroligt vis och med hennes frågor och vägledning så når jag til mig själv! Att boka tid med Tina är att boka tid med sig själv, hon hjälper mig att hitta mig själv på riktigt! Sandra 2015

” När jag stod inför nya steg i mitt liv behövde jag se en klarare bild kring mig själv. De sista avgörande stegen i min medvetandeutveckling gjorde jag med hjälp av min personliga coach Tina Jönsson. Tack vare hennes generösa tillgänglighet och feedback, samt genom att läsa hennes mycket givande böcker, upptäckte jag en ny grad av medvetenhet hos mig. Nu känner jag mig redo att gå vidare. Jag önskar er alla en fantastisk och upplevelserik resa i era liv. Låt Tina Jönsson inspirera er till en medveten utveckling som kan leda till ett rikare liv med era nära och kära. Galia 2015

Mentorsamtal – Bollplanket

Enskilda samtal

Mentorskap är ett samarbete mellan dig och mig. Som mentorn lyssnar jag till din situation och får en bild av var/vad som behöver stärkas och lyftas upp till en synlig yta så att du ska växa både inom dig själv och i den miljön du befinner dig i. Samspelet är på ett givande och tagande plan. Vill säga, med mentorns erfarenheter kring ditt aktuella område och den erfarenhet du har, så formas insikter som vävs ihop till kunskap på bästa sätt för dig och din utveckling. I en medveten utvecklingsprocess behöver du arbeta med dig själv på ett djupare plan. Du behöver ventilera och kartlägga dina funderingar, värderingar, inre känslor, hinder och målbilder. Då är ett mentorskap en nyckelfaktor för framgång. Två är starkare än en. Det mentorn hjälper dig med i detta skede är att synliggöra och möta dina funderingar på ett neutralt plan. Du får vägledning till en arbetsstruktur kring ditt inre arbete som stämmer överens med hela dig som individ. Det du ser som styrkor och svagheter sorteras in i sitt rätta sammanhang.

Mentorskap till en grupp

För en arbetsgrupps vidareutveckling och högre medvetenhetsutveckling handlar det om att mentorn i första hand ger feedback på var gruppen som helhet kan ha sina hållhakar. Därefter börjar arbetet med de faktorer som bromsar upp utvecklingen. Det är gruppen som helhet som är det primära arbetsområdet och det är där fokus skall vara. Mentorn kan hjälpa enskilda i gruppen vid eventuella individuella låsningar. Att arbeta med medveten utveckling i grupp innebär att man bygger upp och stärker det rätta energiflödet som krävs för att börja närma sig varandra i det gemensamma värderingar företaget/gruppen har.

Det som tidigare kändes svårt blir lite lättare att ta sig förbi. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Coachsamtal – styrkan i strukturen

Coaching är ett partnerskap mellan dig och mig. Som coach lyssnar jag till din situation och utgår helt från din egen agenda. Partnerskapet är på ett lyssnade plan och som coach ställer jag frågor utifrån vad som hörs i det du berättar. Detta görs för att du skall få ett så klart perspektiv som möjligt på din egen situation och själv se vilka möjligheter du kan tänkas se för att din inre resa ska växa sig stark. I en medveten utvecklingsprocess behöver du arbeta med dig själv på ett djupare plan. Du behöver ventilera funderingar och kartlägga värderingar, inre känslor, hinder och målbilder. Är du självgående i din process och behöver en ventil som förtydligar ditt tänkande, då är en coachrelation en nyckelfaktor för framgång. Genom ett förtydligande av dina tankar fångar du upp dina perspektiv klarare. Det är ditt yttersta ansvar att ta dig vidare och jag finns som din samtalspartner hela vägen. Det jag som coach hjälper dig med i detta skede är att synliggöra och möta dina funderingar utifrån ditt egna perspektiv. Du ställs inför frågor som fångar upp vilken arbetsstruktur ditt inre vill arbeta med och som stämmer överens med hela dig och lyfter upp det du ser som styrkor och svagheter. Du kan då lättare se och förstå din rätta färdväg framåt.

Bilden av din färdväg blir klar – känslan till ditt agerande blir genuint och äkta.

  • bottom1