• tina-banderoll-hsp
 • Hem
 • Högkänslighet/HSP

Högkänslighet/HSP

Om du tror att ditt karaktärsdrag som högkänslig är en nackdel, så har du relativt fel i det. Högkänslighet är en tillgång och en resurs, både för dig privat och för företag där högkänsliga personer arbetar.

SFH Almedalen 2017

Varför? Jo: Högkänslighet är ingen diagnos utan ett personlighetsdrag som 15-20% av befolkningen besitter.  Det betyder att var femte person är en högkänslig person. Med största sannolikhet betyder det även att din arbetsplats har högkänsliga personer som chefer eller medarbetare.
Vad gör dig som högkänslig speciell?
Mycket vill jag påstå!
 • Du är fantastisk på analysarbete, du går under och bortom ramar och regelverk.
 • Du känner in miljöer/möten/människor på ett djupare plan i din sensoriska förmåga.
 • Du har ett högt kreativt sinne och ser detaljer och former genom ditt höga sinnesintag.
 • Du tänker igenom projekt utifrån ett risktänkande perspektiv.
 • Du är extremt lojal och plikttrogen.
 • Du har en hög inre censor.
Listan kan bli ännu längre.
Elaine N Aron Ph DElaine Aron
Är den amerikanska kvinnan som forskat mest inom området och arbetat med forskning sedan 1991. Hon har även sett på djurens beteende som även dem är högkänsliga. Vilka de högkänsliga djuren är kan man lätt urskilja från en grupp. Se till exempel på fiskarnas beteende. Den stora massan av fiskarna simmar i stora stim. Du ser de högkänsliga fiskarna i ytterkanten, de som varnar och ser upp för faror eller oförutsedda ting, de banar så att säga upp vägen för den stora gruppen.
Så här beskriver Elaine karaktärsdraget.
Orsaken till högkänslighet beror på att nervsystemet utvecklats med en högre känslighet. Elaine N Aron beskriver karaktärsdraget genom begreppet ”DOES”
 • D står för djup bearbetning, vilket syftar till att högkänsliga bearbetar allt på ett djupare plan. På ett medvetet eller omedvetet plan kan högkänsliga personer associera stimuli med tidigare erfarenheter och försöka se samband. Intuitionen är en starkt utvecklad tillgång hos högkänsliga.
 • O står för överstimulering, högkänsliga blir snabbare överstimulerade då den djupa bearbetningen tar kraft. Det gör att de snabbare upplever stress eftersom fler subtila detaljer fångas upp.
 • E står för en hög emotionell mottaglighet och ger en djupare känslouppfattning. Det skapar en god mental grund och ger ett rikt inre liv. Högkänsliga har förmågan att själva känna in vad andra känner och denna empati är en tillgång.
 • S står för förmåga att uppfatta det subtila. Högkänsliga personer bearbetar stimuli och har en förmåga att uppfatta detaljer, såsom andra människors osagda ord och sinnesstämningar.
Artikel i GP om högkänlsighet: GP artikel Högkänslighet 2017
Artikel i Aftonbladet om högkänsliga barn: aftonbladetartikel-hsp-barn
Lyssna på P4 Göteborg: Lär dig göra det bästa av din högkänslighet
Tips för både vuxna och barn för att må bättre.

Du föds med ett extra känsligt nervsystem. Du reagerar snabbare och starkare på yttre stimulans såsom ljud, ljus och subtila förändringar. Högkänsliga föredrar att reflektera innan de agerar. De blir snabbare överstimmulerade, reagerar på plötsliga förändringar och känner starkt av emotionella vibrationer.

Högkänsliga tar in flera impulser på samma gång. Ett resultat kan yttra sig i att en del blir överaktiva, intensiva i sina känsloyttringar och däri också krävande. Andra väljer att dra sig mer undan och vara tystlåtna. Det gemensamma för alla högkänsliga är att de är emotionellt känsliga och påverkas av deras fysiska miljö.

Är du till exempel förälder till ett högkänsligt barn är det viktigt att du förstår att känsligheten inte är en diagnos av något slag. Det är ett medfött karaktärsdrag. Barn som är högkänsliga har en ökad förmåga att känna in vad som händer runt dem. De är kreativa, empatiska och har stor vishet och intuition.

Vad kan jag tänka på?

Det absolut viktigaste du bör tänka på är att detta är ett underbart karaktärsdrag. Det är absolut inga fel på ditt barn eller på dig som högkänslig person och det är inte heller något ditt barn eller du hittat på.

Du kan se det mer som en strategi för att ta in allt innan du agerar i olika situationer. man tror också att minst  2-5% av alla högkänsliga barn är särskilt begåvade. Forskningen visar också på ärftlighet, så det är ofta flera sensitiva personer i släkten.

Karaktärsdraget är en viktig länk i vårt samhälle då du som högkänslig har en hög förmåga att se konsekvenser innan du agerar i olika situationer. De gör dig mer vaksamma och undviker således faror. Det är därför viktigt att du som förälder, eller för dig själv, har full förståelse över er känslighet. Finns inte förståelsen kan det leda till att barnet eller du vid vuxen ålder lättare drabbas av depression, utmattningssymptom eller blyghet. Ni tar in stimulans från omgivningen utan ett så kallat filter i nervsystemet och behöver därför mer tid för återhämtning. Ge barnet och dig själv pauser och tid för att stilla sinnet om ni varit i en rörig, bullrig eller stimmig miljö.

Naturliga andningspauser mår högkänsliga bra av. Pressa inte dig eller ditt barn till att anpassa er i sociala situationer utan låt er själva bestämma om ni vill prata eller interagera med andra.

Förklara öppet för skola/fritids att ditt barn är högkänsligt och därför naturligt söker sig till ensamma stunder. De behöver dessa stunder i enskildhet. Högkänsliga har ”långa känselspröt” och kan uppleva andras känslor och behov starkare än de upplever sina egna. Högkänsliga reagerar starkare på olika tonlägen i tal. Hårda och bryska tillsägelser kan därför påverka ett högkänsligt barn djupt. Barnen kan även reagera starkt på olika klädesplagg. Stickiga och tajta kläder kan skapa en inre irritation och obekväma känslor.

Sinnesintrycket är högre hos alla högkänsliga. Små barn kan därför reagera mer intensivt och fantasifullt av historier eller berättelser. Filmer kan skapa djupa känslostormar. Luktsinnet är väl utvecklat vilket gör att de reagerar starkare för dofter och lukter. Högkänsliga barn gillar förutsägbarhet. Ett gott råd kan därför vara att alltid prata med ditt barn om vad som kommer hända i god tid innan ni skall ”göra”. Det underlättar för barnet att förbereda sig i olika situationer.

Vill du veta mer?
Om du blivit nyfiken och vill veta mer om resurserna och fallgroparna som kan inträffa, kontakta mig gärna så kommer jag ut till dig för ett möte eller varför inte en workshop/föreläsning för din arbetsplats eller skola och berätta mer. Då har du möjlighet att bekanta dig med boken Hitta din plats, andas in, som är en av det första arbetsböckerna för högkänsliga personer för att hitta balans, harmoni och inre kraft. Mitt kall och min passion är inom detta berikande område.
Testa dig själv
Är jag högkänslig?  TEST Vill du läsa mer om den svenska föreningen för högkänsliga så finns en länk här SFH – Sveriges förening för högkänsliga 
Ta hand om dig och andas in stillhet.
 • bottom1