• tina-banderoll-start

Webbshopen

Human in Soul Process

Emotionell Läkning

Varmt välkommen till kraften inom dig!

Human in Soul Process har ett brett utbud som hjälper dig finna din sanna och genuina essens.

hisp-tina
  1. Föreläsningar och workshops verkar som en katalysator för inspiration och kunskap.
  2. Verktyget ”Inre balanshjulet” hjälper dig att se en klarare bild av din balans, harmoni och inre kraft.
  3. Mentorsamtal hjälper dig mer personligt att höra det du inte säger och däri växa dig stark.
  4. E-kursen ”Jag hittar min plats, jag andas ut” ger dig 12 veckor där du lär känna dina beteendemönster på ett djupare plan. Under veckorna arbetar du med 12 egenskaper och din medvetenhet inom dig själv.
  5. Böcker ger kunskap som hjälper dig till självhjälp.
  6. Jag ser med glädje fram emot att få möta kraften och potentialen inom dig!

Videoklipp

P4 Extra

Emotionell läkning

Emotionell läkning

Handlar om vad som spelar en stor roll i ditt innersta JAG. Här beskrivs hur du finner balans, harmoni och inre kraft för att bli ett med hela dig och sann i ditt hjärta.

  • bottom1